Danh mục: Tập huấn

Sản phẩm thu hoạch

15/03/2017

Sản phẩm thu hoạch Lập kế hoạch triển khai tập huấn chuyên đề “Đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng phát triển năng lực” cho đối tượng là giáo viên tiểu học tại cơ sở giáo dục của anh/chị ? Xây dựng nội dung chuyên đề phù hợp với kế hoạch tập huấn … Continue reading Sản phẩm thu hoạch