Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC ĐÔNG

Địa chỉ:  Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Thanh Vân